Działalność charytatywna

W ostatnim czasie działalność dobroczynna stała się jednym z kluczowych obszarów mojego zaangażowania. Główną ideą, jaką przyświeca mi w działalności charatytywnej, jest przekonanie, że muzyka pomaga leczyć rany, zarówno te psychiczne, jak i fizyczne, daje siłę i nadzieję, a także pozwala budować i umacniać więzi międzyludzkie. Dlategoteż gdy tylko mogę, odwiedzam sierocińce i wioski dla dzieci, tzw. SOS Children Villages, gdzie prowadzę zajęcia i warsztaty muzyczne - wspólna zabawa poprzez taniec, śpiew i kontakt z instrumentem zawsze niesie ze sobą radość i uśmiech. Spędziwszy połowę dzieciństwa w Wietnamie wiem, że muzyka nie zna granic, barier językowych czy różnic kulturowych. Nie dzieli ludzi, lecz łączy ich i jednoczy wokół wspólnej pasji, pozwalając choć na chwilę zapomnieć o smutkach, bólu i cierpieniu. Jako aktywny członek międzynarodowej organizacji Musicians Without Borders oraz amabasador African Music School w Republice Środkowoafrykańskiej, organizuję także różnego rodzaju zbiórki funduszy na rzecz w/w instytycji.

Jeśli mają Państwo jakiś pomysł na przedsięwzięcie o charakterze dobroczynne, w które mogłabym się zaangażować, zapraszam do kontaktu!